Verjaringstermijn

Een factuur of vordering kan verjaren en is dus niet eeuwig geldig. De verjaringstermijn is in principe vijf jaar, maar is afhankelijk van het feit of het om zakelijke klanten of consumenten gaat.

Verjaringstermijn vordering of factuur
Het recht om betaling van een factuur of andere vordering te eisen, is zoals gezegd niet eeuwigdurend. Reden hiervoor is dat na verloop van tijd de precieze situatie toen de overeenkomst werd aangegaan en uitgevoerd, nog maar moeilijk te achterhalen is. Het bewijs wordt meestal na enkele jaren weggegooid. Bovendien wil de wetgever een debiteur beschermen tegen vorderingen die hij niet meer hoefde te verwachten.

Zakelijke klanten
In het Burgerlijk Wetboek staat daarom een aantal bepalingen over verjaring. De hoofdregel is een verjaringstermijn van 20 jaar. U kunt daarna niet meer naar de rechter stappen om betaling te eisen.

De wet kent, zoals wel vaker, uitzonderingen op deze regel. Bij zakelijke klanten bijvoorbeeld, verjaart een factuur of vordering vijf jaar nadat hij opeisbaar is geworden, ofwel: na de betalingstermijn. In de regel is dat 14 of 30 dagen na de factuurdatum. Afhankelijk van wat u met uw klant in de overeenkomst hebt afgesproken, kan de verjaringstermijn echter ook korter of juist langer dan vijf jaar zijn.

Consumenten
Bij consumentenkoop - een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper - ligt het anders. Er wordt namelijk verschil gemaakt tussen de aanschaf van producten en diensten.

  • De verjaringstermijn is twee jaar bij producten. Het gaat hierbij om consumptiegoederen, zoals levensmiddelen en wasmachines, maar ook gas en elektra.  
  • De verjaringstermijn is vijf jaar bij diensten. Denk aan een reis boeken, een verzekering afsluiten, een lening aangaan, of een bezoek aan tandarts of huisarts.

Verleng verjaringstermijn door te stuiten
U kunt verjaring voorkomen door te stuiten, wat betekent dat de verjaringstermijn opnieuw ingaat. Dit stuiten doet u door - vóór het einde van de verjaringstermijn - uw debiteur er aan te herinneren dat u een vordering op hem hebt. Dat kan bijvoorbeeld via een betalingsherinnering, aanmaning of dagvaarding.

Doe dat schriftelijk én aangetekend, want u moet later mogelijk bewijzen dat uw debiteur de herinnering op tijd heeft ontvangen.

De verjaringstermijn gaat overigens ook opnieuw in als de debiteur de vordering erkent. Hij vraagt bijvoorbeeld om uitstel, of heeft een termijnbetaling gedaan.

Verrekenen
Bent u te laat met stuiten, en is de verjaringstermijn verstreken? Dan kunt u mogelijk nog verrekenen. Wanneer u zelf een schuld heeft openstaan bij uw debiteur, dan mag u die in principe verrekenen met uw eigen vordering. Geef dat wel schriftelijk door aan de debiteur, met vermelding van de betreffende factuurnummers.

U kunt echter niet altijd verrekenen. Als de debiteur de vordering betwist, is het niet toegestaan.

Vordering teruggave
Wilt u geen betaling vorderen, maar bijvoorbeeld teruggave van eigendommen? Dan moet een schriftelijke aanmaning binnen 6 maanden worden gevolgd door een (gerechtelijke) procedure.

Ga terug