Crediteurenakkoord - wat is het en wat betekent het?

U hebt een product of dienst  geleverd, maar op de afgesproken datum wordt de factuur niet betaald. Na een herinnering van u en wat gesputter van uw debiteur , ontvangt  u uiteindelijk een voorstel van uw debiteur. Het verzoek is of u akkoord gaat met betaling van een gedeelte van de openstaande factuur en het resterende bedrag tegen finale kwijting wil crediteren. Als u akkoord gaat met dit voorstel, dan heeft u een crediteurenakkoord.

Een crediteurenakkoord is dus een overeenkomst waar u op verzoek van uw debiteur mee akkoord gaat. Alle schuldeisers van uw debiteur ontvangen hetzelfde voorstel, althans met hetzelfde afkooppercentage. Ook zij zullen na betaling tegen finale kwijting het resterende openstaande bedrag crediteren. Er zijn twee verschillende crediteurenakkoorden: buitengerechtelijk en gerechtelijk.  

Buitengerechtelijk crediteurenakkoord
Een buitengerechtelijk crediteurenakkoord komt tot stand zonder tussenkomst van de rechter. Hier is het van belang dat elke schuldeiser akkoord gaat met het gedane voorstel.  U bent niet verplicht om akkoord te gaan met het voorstel, dit is uw eigen keus. Niet akkoord gaan, kan betekenen dat u nog minder geld ontvangt dan in het voorstel staat, of dat u zelfs helemaal niets ontvangt vanwege een faillissement of schuldsanering.

Gerechtelijk crediteurenakkoord
Gaat u niet akkoord met het voorstel, dan kan de debiteur de rechter verzoeken u daartoe te verplichten. Gezien de hoge kosten die deze stap naar de rechtbank met zich meebrengt, komt dit niet heel vaak voor. Schakelt de debiteur toch de rechtbank in, dan moet hij zijn voorstel zeer goed onderbouwen. De debiteur moet recente cijfers overleggen en volledig inzicht geven in al zijn schulden en bezittingen. De debiteur is in dit geval niet bevoegd om het voorstel zelf op te stellen en zal dit door een onafhankelijke deskundige moeten laten doen. De rechter moet er vervolgens van overtuigd raken dat de onderneming zonder een crediteurenakkoord failliet gaat. Wat voor u als schuldeiser betekent dat u nóg minder zal ontvangen.

BTW terugvragen
Normaliter kunt u de BTW over oninbare facturen terugvragen bij de belastingdienst. Als u akkoord bent gegaan met het voorstel, dan is er sprake van finale kwijting over een weer. Dat betekent dat u afziet van het restant van de vordering waar u eveneens de BTW over hebt afgedragen. Deze afgedragen BTW ontvangt u dan niet terug. Volgens de belastingdienst is er immers geen sprake van een oninbare factuur.

Kijk uit voor loze beloften
In de praktijk zien we regelmatig dat debiteuren betalingen uitstellen en steeds vaker onterecht aangeven dat er een crediteurenvoorstel aan komt. In veel gevallen loopt dit met een sisser af. De debiteur voldoet niet aan de daarvoor gestelde eisen of schrikt van de kosten van de rechtsgang. Wij adviseren om uw debiteurenbeheer zo adequaat mogelijk te regelen. Op die manier kunt u voorstellen van uw debiteuren voor zijn. Advies nodig over hoe u het beste om kunt gaan met uw debiteuren? Neem contact met ons op, we helpen u graag.

Ga terug