Moet u nog betalen?

 • U moet het genoemde bedrag betalen. En u kunt altijd contact met ons opnemen om de zaak te bespreken.

 • We begrijpen dat het nooit prettig is om extra kosten in rekening gebracht te krijgen. In onze brief staat duidelijk waarop de kosten zijn gebaseerd. De kosten zijn altijd conform de Wet incassokosten 2012. U kunt slechts nog voorkomen dat deze kosten verder oplopen. 

 • Als u het niet eens bent met de vordering, moet u binnen de gestelde termijn uw bezwaar indienen, voorzien van een duidelijke, correcte onderbouwing. Dit kan per e-mail, telefoon of via het contactformulier op deze site. 

 • Helaas zal u dit niet vrijpleiten van het betalen van de in rekening gebrachte kosten. Sinds 1 juli 2012 is de nieuwe wet incassokosten van kracht. Deze wet geeft behalve duidelijkheid in de hoogte van de kosten ook duidelijkheid over ander verplichtingen. Zo bent u als u als ondernemer te laat betaald automatisch incassokosten verschuldigd.

 • Een debiteur is de persoon welke nog een bedrag dient te betalen.

 • In de minnelijke fase ook wel buitengerechtelijk genoemd proberen partijen alsnog zonder tussenkomst van enige dwangmiddelen tot een oplossing van de kwestie te komen.

 • Beslag leggen is een maatregel die kan worden opgelegd. De deurwaarder kan na toestemming bepaalde zaken van de eigenaar onttrekken. Enkele voorbeelden zijn. Beslaglegging op loon uit uitkering, op de bankrekening maar ook beslag op roerende zaken.

 • Een derdenbeslag is een beslag dat door de deurwaarder in opdracht van een schuldeiser, wordt gelegd op gelden of goederen die van de schuldenaar zijn maar onder derden berusten.

 • Een betekening is een gerechtelijke bekenmaking middels stukken door een deurwaarder.

 • Dagvaarden is het uitbrengen van een dagvaarding aan een gedaagde ter inleiding van een gerechtelijke procedure.

 • Een dagvaarding is een akte die op verzoek van de eiser door een deurwaarder wordt uitgereikt aan debiteur.

 • Een gedaagde is de persoon waartegen een eis wordt gericht in een gerechtelijke procedure.

 • Een deurwaarder is een benoemde ambtenaar die belast is met het uitbrengen van dagvaardingen, ontruimingen, in beslagnemingen en executoriale verkopen.

 • Een gerechtsdeurwaarder is een benoemde ambtenaar die belast is met het uitbrengen van dagvaardingen, ontruimingen, in beslagnemingen en executoriale verkopen. Eigenlijk een andere benaming voor een deurwaarder